Muddra själv

Nyhet 2014, smart stop som underlättar hanteringen

Stoppet sitter ovanför det rörliga fästet så du kan nu ställa in muddringsdjupet innan du vinklar ner pumpen i vattnet. Dra inte åt skruven i det rörliga fästet mer än att stomröret lätt kan glida genom fästet. Behöver du ta upp pumpen för att lossa något som fastnat eller bara vila så kan du göra det direkt utan att behöva lossa på på något och när du vinklar ned pumpen igen så är automatiskt rätt djup inställt. För justering av muddringsdjupet vinklar du bara upp pumpen och flyttar på stoppet.Drag åt tillräckligt hårt med T-skruven så att inte klämman glider när du vinklar ner pumpen igen.

Tillbaka


 


Bohena AB
, Sten-Anders Fellman, Marsvägen 6, S-177 61 Järfälla, Sweden

Telefon +46 702 61 21 27 E-mail Klicka här Web: www.bohena.se