Byggsats

Alla plan går att köpa som byggsats. Nedan exempelvis en Storch som är färdig för leverans till kund. Den är färdig till 92 % så det ska endast behövas 180 timmar för att färdigställa maskinen.

 

b1.jpg b3.jpg b4.jpg
b5.jpg b6.jpg b7.jpg

Tillbaka